Ataki migreny są odrębną grupę wśród wielu rodzajów bólów głowy. Niezależnie od tego, czy etiologia migrena objawy same w różnych przypadkach, migrena jest specyficznym jednostek chorobowych w zakresie objawów i podstawowych mechanizmach fizjologicznych. Pozwala to na analizę porównawczą psychosomatycznych chorych na migrenę – zadanie prawie niemożliwe w przypadku niejednorodną grupę pacjentów z innych rodzajów bólu głowy.

Typowe objawy kliniczne migreny , a mianowicie ich okresowe natury, zwiastujące zaburzenia (mroczki, parestezje powtarzające się, zaburzenia mowy), ból jednostronny, obecność światłowstręt, nudności i wymioty – może wyraźnie umieścić rozpoznano migrenę . Kolejną cechą migreny jest to, że po ataku u pacjenta przez pewien czas jest dobre samopoczucie. Te trwałe cechy migreny o wiele łatwiejsze do prowadzenia porównawczych badań klinicznych u tych pacjentów.

Ataki migreny mają tendencję, aby rozpocząć szybkie i koniec tak nagle, że czyni to nozologiczna postaci nadającej się do badań psychosomatycznych. Ta właściwość pozwala na dokładne badania czynników wytrącenia, jak również czynników odpowiedzialnych za zakończenie ataku.

Fizjologiczne mechanizmy migreny

Stretching statków jest prawdopodobnie jedną z przyczyn bólu migreny. Jest to również wykazane w badaniach doświadczalnych z Graham i HG Wolff, który pokazał, że percepcja bólu spowodowanego rozciąganiem tętnic mózgowych. Wyjaśnia to bardzo specyficzne pozytywny wpływ ergotaminy taptrata że powoduje zwężenie naczyń krwionośnych.

Na ogół przyjmuje się, że histamina ból głowy alergicznym jest analogiczny mechanizm bólu. Mimo że te dwa mechanizmy, pewne podobieństwa, ale między dwoma rodzajami bólu głowy są dość wyraźne różnice. W szczególności, różnego rodzaju bólu i charakteru jego dystrybucji, histaminy ból głowy czuje się bardziej głębokie i zawsze dwustronnych. Ponadto, gdy napadów migreny jaśniej wyraźny wpływ winian ergotaminy. Wolff wyjaśnia to, mówiąc, że histamina wpływa na tętnice wewnątrzczaszkowe, a winian ergotaminy działa wyłącznie na zewnętrznej gałęzi tętnicy szyjnej, które mają najbardziej bezpośredni związek z migreną.

Objawy zwiastujące, parestezje, zaburzenia widzenia są znaki podstawowej zwężenie naczyń krwionośnych, powodując migrenę. Wolff uważa, rozszerzenie naczyń krwionośnych w reakcji na początkowe zwężenie naczyń giperkompensatornuyu. Jednak rozszerzenie naczyń mogą być niezależne pochodzenia.

Czynniki emocjonalne migreny

Ekskluzywny etiologiczne znaczenie czynników emocjonalnych w migrenie jest uznawany przez wielupsychologów . Ich obserwacje częściowo obejmujących typowy wyzwala, a częściowo – cechy osobowości, które są wspólne dla pacjentów, którzy mają skłonność do migren.

Touraine i Draper opisane „konstytucyjnego” typ osobowości, który charakteryzuje typ, który ma skłonność do migreny. Fizycznie, pacjenci mają funkcje akromegaloidnymi, charakteryzują się one w tyle i emocjonalnego rozwoju zaawansowanej inteligentnej. Sexual adaptacji wśród nich jest niezadowalająca.

Według tych autorów migreny pojawiają się najpierw w czasie, gdy pacjent wychodzi spod skrzydeł rodziców i zacząć żyć samodzielnie. Autorzy zauważają, nadmierna zależność od matki , z którego pacjent jest całkowicie niezdolny do siebie obrócił.

Psychoanalityk Olga Knopf Trzydzieści zbadanych pacjentów, 22 z nich – kobiety. Opisała je jako należące do typu „dobroczyńca”, były ambitne, zastrzeżone, dostojny, czuły, dominujący i poczucia humoru. Wszystkie kobiety miały niskie heteroseksualnych adaptacji.

Żaden z tych autorów w ich opis nie wykracza poza wyliczenia indywidualnych cech osobowości. Oni również nie próbować odróżnić podstawowych psychodynamicznej wzorów.

Duże znaczenie mają szczegółowe badania Fromm-Reichman. Spędziła intensywnej terapii z ośmiu pacjentów cierpiących na migrenę. Stwierdzono, że u tych pacjentów zazdrosny wrogich impulsów pierwotnie na celu jasne intelektualnie osoby, które obróciły się przeciw ich pod wpływem poczucia winy.

Harold Wolff oprócz swojej przełomowej pracy na fizjologię migreny przeprowadził serię badań typowych cech osobowości pacjentów. Utożsamiał kompulsywnych cech, perfekcjonizm, ambicje, nadmiernej konkurencji, sztywność i niezdolność do przesunięcia odpowiedzialności za  kogoś innego.

Według Wolff u tych pacjentów z przewlekłym drażliwy roślin, wynikające z ich niezdolność do radzenia sobie z odpowiedzialności powierzonych im kompulsywnie na siebie w celu uzasadnienia ich perfekcjonisty ambicji. Ze względu na frustrację instalacji napięcia i zmęczenia, do tych, następnie, aż niektórych zdarzenie zewnętrzne, nie pogorszyć ich stale obecne urazy i nie prowokuje atak migreny. Selinski doszła do podobnych wniosków. Podkreślił także znaczenie „urazy walki i niepokoju.” Atak przychodzi w momencie, gdy pacjent nie jest problemem, który wykracza poza jego możliwości.

Według licznych danych klinicznych wielu pacjentów cierpiących na migrenę, wykazać na zewnątrz urządzenia, typowe dla tzw typy kompulsywnych charakter . Bardziej imponujące, jednak powoduje jednolitość prowokując czynniki emocjonalne.

W większości publikacji na temat psychologii migreny, o których mowa zastąpione lub stłumione agresywne impulsy. Psychoanalitycy, którzy leczonych pacjentów z migrenami często powtarzane sesje często są w stanie obserwować początek lub koniec ataku migreny w trakcie sesji. Wspólne preludium do rozpoczęcia ataku migreny jest stan stłumiony gniew . Najbardziej uderzający widok jest nagły koniec ~ atak w ciągu kilku minut, gdy pacjent jest świadomy jeszcze stłumiony gniew i daje wyraz swojej złości z obraźliwych słów.

W tych obserwacji są tłumione przez agresywne impulsy, nie ma wątpliwości, mają bezpośredni i konkretny związek z atakami migreny. Opisane przez te łącza autorów konkretnych cech osobowości z migreną jest to, że typy osobowości, które mają tendencję do osłabienia ich agresywne impulsy są bardziej narażone również na pojawienie się migreny. To wyjaśnia fakt, że wśród tych, którzy cierpią z powodu migreny, znajdują się tak różnorodne typy jak osobowość samopodavlyayuschaya. powściągliwy typu „dobroczyńca”, opisane przez Knopf i osobowości kompulsywne, opisana przez Wolffa.

Represjonowanych agresji, jest jednak bardzo Wspólną cechą wielu typów osobowości. Tak więc, znów jesteśmy w konfrontacji z kwestią swoistość w badaniach psychosomatycznych. Jakie psychodynamicznej czynniki odpowiedzialne za fakt, że jeden z przeważającą pacjenta agresji nadciśnienie , inne zapalenia stawów, migreny, a trzecia?

Jest możliwe, że migrena występuje do stanu, który był obchodzony w nadciśnieniu tętniczym – a mianowicie braku szczególnych objawów zaburzenia psychiczne, odpowiednie do filtrowania stłumiony wrogich impulsów. Ale nawet jeśli to wszystko prawda, wciąż kwestia wyboru n objawów somatycznych z wciąż bez odpowiedzi.

Po wybraniu konkretnego narządu może być ustawiony na wyjście Fromm-Reichman, że agresywne zazdrosny ustanovka’v tym przypadku szczególnie skierowane przeciwko osiągnięć intelektualnych. Dziedziczny charakter migreny, uznane przez większość lekarzy, wskazuje na konstytucyjnych czynników, prawdopodobnie związane z indywidualnych cech krążenia mózgowego.

W związku z tym ważne jest również, jakie są związane z jednej strony – migreny i nadciśnienie tętnicze i inne – migreny i  padaczki . Ból głowy jest niekiedy wtórnym objawem nadciśnienia tętniczego. To połączenie, jednak może mieć zarówno konstytucyjnych i psychodynamicznej podstawie. Dla wszystkich trzech chorób – padaczka, nadciśnienie i migreny – ważną rolę odgrywaną przez destrukcyjne impulsy agresywne.

Wizja Freuda, napad padaczkowy, jak zwarcie, nieskoordynowane odprowadzania destrukcyjne impulsy jest potwierdzona przez niektóre państwa do ucieczki, jawi się jako napady odpowiedników, w takim stanie zachowania pacjentów jest niewystarczające, do gomitsidnyh trendów. Ataki migreny mogą czasem wystąpić napady odpowiedników.

Z uwzględnieniem specyfiki czynników wytrącenia jest szczególnie ważne psychodynamicznej natury agresywne impulsy. W pełni realizowane agresywny atak ma trzy fazy. Pierwszy etap – przygotowanie ataków w wyobraźni reprezentacji planowania i psychicznego. Jest to prezentacja sceny. Drugi etap – przygotowanie autonomicznego działania skierowane do ciała: zmiany w metabolizmie i dystrybucji krwi. Silny przepływ krwi dostaje się do ciała potrzebne w reżyserii ataku – mięśni szkieletowych, płuc i mózgu. Jest to etap przygotowań do wegetatywnego.Wreszcie, nerwowo-mięśniowe etapie realizacji, w rzeczywistości aktem agresji przez aktywność mięśni.

Być może charakter objawów somatycznych zależy od stopnia zaawansowania, które w jakiś sposób stoi lub na którym cały psycho-fizjologiczny proces hamuje agresję. Jeśli tłumienie występuje na etapie przygotowanie psychologiczne do agresywnych ataków, a następnie atak migreny . Jeśli drugi etap – wegetatywnego przygotowania do ataku – jest nadciśnienie tętnicze, ale proces ten nie przebiega. Wreszcie, jeśli arbitralny akt zahamowany dopiero w trzecim etapie, nie mogą być objawami zapalenia stawów lub omdlenia naczynioruchowe.

Dalsze szczegółowe badania w celu ustalenia psychodynamicznej ważności tej hipotezy, co jest bardzo pomocne w obserwacji, że pierwszy migrenę cierpi „tych, którzy myślą” a nie „tych, którzy nie”, podczas gdy zapalenie stawów często cierpią z powodu osób ze zwiększoną skłonnością do mięśni działania.

Według Cannon w państwach wpływają mózgowego przepływu krwi jest bogaty, a nawet nieznacznie wzrosła.Kiedy gniew jest wyłączona, aktywność mięśni jest zablokowany, przepływ krwi do mięśni jest osłabiona i przepływ krwi do głowy, pozornie , jest jeszcze silniejszy. To może być fizjologiczną podstawę migreny. Inne elementy zespołu gniewu jest zwiększone napięcie mięśni i zwiększenie ciśnienia krwi. Powyższa hipoteza bierze pod uwagę fakt, że stłumionej złości w stanie niektórych pacjentów reagują z jednego elementu: wspólne fizjologiczne objawy złości, inni – za pomocą komponentu.