Przed podpisaniem pierwszej umowy o pracę w nowym miejscu pracy zakład musi wysłać nas na obowiązkowe badania lekarskie. Badania przeprowadzane są w wybranych szpitalach lub placówkach służby zdrowia (medycyna pracy). Każdy nowy pracownik musi przyjść do danej placówki, okazać skierowanie na badania, a następnie przejść szereg wizyt lekarskich. W zależności od tego o jakie stanowisko się ubiegamy te badania będą różne. Ktoś kto będzie pracował przy komputerze musi najczęściej poddać się badaniu wzroku i badaniu ogólnemu. Natomiast ktoś kto ubiega się o stanowisko kierowcy musi dodatkowo przejść również inne dodatkowe badania (na przykład badania logopedyczne, badania na cukrzycę, badania krwi). To lekarz decyduje jakie badania będą potrzebne, by określić naszą zdolność do pracy. Należy pamiętać, że takie badania pozwalają sprawdzić nasze zdrowie i zdolność do podjęcia pracy na tym stanowisku, o które się ubiegamy. Nasz przyszły pracodawca musi mieć pewność, że jesteśmy przede wszystkim zdrowi.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.