Skazy krwotoczne naczyniowe spowodowane są bądź wrodzonymi zaburzeniami budowy naczyń (np. choroba Rendu-Oslera-Webera, zespół Ehlersa-Danlosa), bądź zwiększeniem kruchości i przepuszczalności naczyń w wieku starczym, w przebiegu gnilca, chorób zakaźnych, amyloidozy, małopłytkowości, zespołu Schónlein-Henocha. Istnieje wiele leków tzw. hemostatycznych stosowanych w leczeniu skaz krwotocznych naczyniowych. Działanie hemostatyczne większości z nich jest jednak niewielkie lub/i nie w pełni udokumentowane. Na uwagę zasługują kortykosteroidy, które podawane w umiarkowanych dawkach {np. Prednison 20?40 mg/24 h) zmniejszają kruchość i przepuszczalność naczyń krwionośnych. Kwas askorbowy Kwas askorbowy (witamina C) bierze udział w wielu procesach metabolicznych, jak: 1) hydroksylacji związków aromatycznych m.in. hydroksy-proliny, 2) przemianie kwasu foliowego do folinowego 3) utlenieniu fenyloalaniny do p-hydroksyfenylopirogronianu. 4) regulacji cyklu oddechowego w mitochondriach. i mikrosomach. Niezbędny jest do tworzenia kolagenu i substancji międzykomórkowej, a więc do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów, gojenia ran, utrzymania mechanicznej odporności naczyń krwionośnych włosowatych.