ZAPALENIE WSIERDZIA

 

Zapalenie wsierdzia dotyczy najczęściej zastawek. Ze względu na rodzaj zmian anatomopatologicznych odróżniamy zapalenie wsierdzia brodawkowate (z przewagą procesów wytwórczych) i wrzodziejące (z przewagą procesów zwyrodnieniowo-martwi- czych). Zapalenie wsierdzia prowadzi ostatecznie do częściowego zniszczenia zastawek lub zgrubienia i zrastania się ich płatków oraz przerwania lub zgrubienia i skrócenia nitek ścięgnistych. Zejściem zapalenia wsierdzia jest wada serca w postaci niedo-mykalności zastawek, gdy przeważa ich zniszczenie, lub w postaci zwężenia ujścia żylnego albo tętniczego, gdy przeważa zrastanie się i zgrubienie płatków. Pod względem etiopatologicznym odróżniamy zapalenie wsierdzia gośćcowe i posocznicowe.