Dziesięć razy silniej od histaminy rozszerzają naczynia krwionośne skóry, spojówek, mięśni prążkowanych, nerek, trzewi, mózgu, oraz naczynia wieńcowe. Działanie to jest spowodowane porażeniem mięśni gładkich naczyń, a jego skutkiem jest silne obniżenie ciśnienia krwi. Część tego działania naczyniowego jest wywołana uwalnianiem przez kininy osoczowe histaminy z komórek tucznych. Kininy zwiększają przepuszczalność włośniczek i powodują tworzenie się obrzęków. Silnie kurczą mięśnie oskrzeli. Wstrzyknięte podskórnie dootrzewnowe lub do naczyń zaopatrujących skórę wywołują bardzo silny piekący lub rwący ból. Przypuszcza się, że kininy biorą udział w wywoływaniu bólu w tkankach zmienionych zapalnie lub dotkniętych urazem. Powodują one wyrzut amin katecholowych z nadnerczy. Niektóre działania kinin są wywoływane przez prostaglandyny. Nie wyizolowano dotąd specyficznych dla kinin receptorów. Na podstawie stwierdzonych działań farmakologicznych kinin przypuszcza się, że biorą one udział w patogenezie wstrząsu septycznego i anafilaktycznego, dychawicy oskrzelowej, napadów rozszerzenia naczyń skórnych występujących w karcynoidzie, procesów zapalnych, ostrego zapalenia trzustki.