Nie należy usuwać pasożytów u osób osłabionych, w okresie zdrowienia, w krótkim czasie po ciężkiej chorobie. Przeciwwskazaniem do stosowania środków przeciwrobaczych jest ciąża, okres połogowy oraz choroba wrzodowa, zwłaszcza w okresie zaostrzenia. Stosowanie środków przeciwrobaczych o dużej nawet toksyczności jest dlatego możliwe, że przeważnie są one trudno i bardzo wolno wchłaniane z przewodu pokarmowego. Im dłużej jednak dany środek przebywa w przewodzie pokarmowym, tym w większej ilości zostaje wchłonięty. Zachodzi wówczas niebezpieczeństwo zatrucia, W wyborze środka chodzi nie tylko o to, który ze środków jest najbardziej skuteczny, ale także, który z nich jest najbardziej bezpieczny w użyciu. Kierować się tu należy również zasadą, aby przy możliwie najmniejszym działaniu trującym na nosiciela uzyskać najsilniejsze działanie pasożytobójcze danego środka. Chodzi więc o środki mające dużą rozpiętość terapeutyczną. Nie ma jednak dotychczas jeszcze takich związków, które by odpowiadały stawianym wymaganiom (bezpiecznych w stosowaniu, wykazujących minimalne objawy niepożądane, mających przy tym dużą skuteczność w stosunku do pasożyta).