Turystyka bywa często utożsamiana z innymi pokrewnymi i podobnymi określeniami. Dl: zrozumienia zjawiska turystyki warto również zdefiniować terminy: turyzm, ruch turystyczny i rekreacja. Przykładem wyjazdów zaliczanych do turystyki kulturowej są podróże na przedstawienia te teatralne, opery, oglądanie wystaw czasowych w galeriach i muzeach. W turystyce kulturowej, widać bardzo ścisłe związki turystyki i kultury. Kultura sta je się ważnym elementem wielu programów turystycznych.

Często do turystyki kulturowe zalicza się także inne formy spędzania czasu wolnego, np. odwiedzanie parków rozrywki, relaks, zwiedzanie miejsc historycznych. Charakterystyczne są również imprezy handlowe -rozrywkowe. Doskonałym przykładem może być odbywający się, co roku latem Jarmark św. Dominika w Gdańsku, przyciągający swoją tradycją rzesze turystów. W ostatnim czasie w niektórych środowiskach, charakterystycznym sposobem spędzania czasu wolnego jest odwiedzanie hipermarketów, robienie zakupów oraz korzystanie z dodatkowych usług i atrakcji.

Pozostaje rzeczą dyskusyjną, czy tę formę wyjazdów zalicza się do turystyki kulturowej, handlowej czy rozrywkowej. Jest tak ze względu na szeroko rozumianą kulturę, której związek z turystyką są bardzo ścisłe. Jednak w obecnej dobie wydaje się, iż niektóre formy spędzani czasu podczas wyjazdów mogą być zakwalifikowane do innych rodzajów turystyki. Od kilku już lat bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego w dużych miastach jej dubbing, często wypiera on tradycyjne dyskoteki.

Muzyka klubowa przyciąga, co jest zrozumiałe, zwykle młodszą część społeczeństwa. Bywalcami klubów są zwykle mieszkańcy dużych miast, studenci oraz coraz częściej turyści szukający oryginalnej rozrywki. Znamiennym zjawiskiem dla początku nowego wieku jest budowanie „parków tematycznych”, które w niekonwencjonalny sposób mają uzmysławiać ludziom różne zjawiska występujące na kuli ziemskiej. Od lat powstają miasteczka w miniaturze, w których można ogląda najciekawsze zabytki poszczególnych regionów lub krajów, interesujący kompleks „tropikalnego raju” powstał w Berlinie.) Turyści bez potrzeby przenoszenia się na odległe kontynent mogą zakosztować tropikalnych przyjemności niemal w każdej chwili. To oczywiście ty. najbardziej charakterystyczne spośród wielu przykładów.

Początków podróży i turystyki, jak wcześniej zauważono, można się doszukiwać już w starożytności. Podróżni w dotarciu do celu swej peregrynacji musieli korzystać z pewnych urządzeń i obiektów, które dzisiaj określamy jako zagospodarowanie turystyczne. Jak na ówczesne warunki niektóre obiekty noclegowe, trakty i udzielane informacje spełniały podstawom wymagania i doskonale służyły podróżnym. Interesującego przeglądu wydarzeń związanych z rozwojem hotelarstwa na przestrzeni dziejów dokonał Grabowski (1980).

Początków hotelarstwa, według niego, można się doszukiwać już od XXX wieku p.n.e. W państwie Sumerów powstawały gospody świadczące usług noclegowe i żywieniowe. Jednym z miast, w którym one funkcjonowały, było słynne miast Ur.