Niektóre reakcje wywołane stymulacją podwzgórza (np. wzrost ciśnienia krwi) oraz agresywność są również hamowane, co dowodzi depresyjnego wpływu na struktury podwzgórza. Spadek temperatury ciała wiąże się również w pewnym stopniu z wpływem na podwzgórze. Pochodne fenotiazyny działają silnie przeciwwymiotnie w wyniku blokowania neuronów dopaminergicznych w obszarze chemorecepcyjnym opuszki. Hamują one wymiotne działanie apomorfiny i alkaloidów sporyszu związane, jak wiadomo, z pobudzeniem receptorów dla DA. Chloropromazyna i niektóre inne pochodne fenotiazyny powodują spadek ciśnienia tętniczego w wyniku przede wszystkim blokowania receptorów ?-adrenergicznych, a także działania ośrodkowego i słabego wpływu depresyjnego na serce. Chloropromazyna w wyniku nieznacznych właściwości chinidynowych ma. słabe działanie przeciwarytmiczne. Z innych działań należy wymienić wpływ na układy hormonalne. Chloropromazyna i leki pokrewne hamują wydzielanie oksytocyny i wa-zopresyny w tylnym płacie przysadki. Odpowiedź nadnerczy na sytuacją stresową maleje w wyniku hamującego wpływu na podwzgórzowy czynnik CRF odpowiedzialny za pobudzenie wydzielania ACTH w przednim płacie przysadki. W wyniku blokowania czynnika podwzgórzowego. hamującego wydzielanie prolaktyny, rośnie wydzielanie prolaktyny przez przysadkę, co prowadzi do mlekotoku (galactorihoea).