Regulamin

Daliśmy wszelkie nasze starania aby strona testciazowy-online.pl była użyteczna, pomocna i szczera. Mamy nadzieje, ze nam się to udało- proszę daj nam znać jeżeli masz dla nas sugestie.

Prosimy Cię o zapoznanie się z Regulaminem strony gdyż wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i dlatego prosimy Cię abyś sprawdzał Regulamin regularnie aby zapoznać się ze zmianami.

Regulamin serwisu

 1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin
 3. Serwis internetowy - oznacza serwis dostępny na stronie testciazowy-online.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem
 4. Użytkownik – Ty czyli osoba odwiedzająca stronę i korzystająca z jej serwisu i treści zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Test ciążowy online-  interaktywny zestaw pytań dostępny na stronie testciazowy-online.pl, pozwalający określić prawdopodobieństwo ciąży. Wyniki testu nie muszą odzwierciedlać rzeczywistości i nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji. Przed podjęciem działań wynikających z wyniku testu należy skonsultować się z lekarzem..

 6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Właściciel strony nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
 7. Serwis jest całkowicie bezpłatny i anonimowy. Wydawca nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu jak i wygenerowanie wyniku testu.
 8. Test przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 9. W serwisie nie są zbierane dane osobowe użytkowników podlegające ustawie o ochronie danych osobowych
 10. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz testcizowy-online.pl.
 11. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.  Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 12. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.