Środki przeciwrobacze są przeważnie stosowane na czczo, aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia środka przez treść pokarmową. Mogą one jednak być podawane również i podczas posiłku lub po nim. Nie wymagają one na ogół specjalnego przygotowania, odpowiedniej diety, ani też stosowania środków przeczyszczających, np. związki piperazyno-we, chyba że istnieją ku temu wskazania i podanie środka przeczyszczającego staje się niezbędne. Spośród środków przeczyszczających, których stosowanie ma na celu nie tylko usunięcie martwych lub porażonych pasożytów, ale także wydalenie wprowadzonego środka, aby w ten sposób uniemożliwić jego resorpcję, najlepiej nadają się do tego celu solne środki przeczyszczające. W tym celu przeważnie stosuje się siarczan magnezowy lub siarczan sodowy w dawkach 15?30 g, po rozpuszczeniu w szklance wody. Dawka dla dzieci jest odpowiednio mniejsza, zależnie od wieku dziecka. Siarczan magnezowy nie powinien być stosowany u chorych z niewydolnością nerek, siarczan sodowy natomiast jest przeciwwskazany w przewlekłej prawokomorowej niewydolności krążenia. Olej rycynowy jest na ogół rzadko używany, gdyż zwiększa rozpuszczalność i przyspiesza wchłanianie niektórych środków stosowanych do usuwania robaków. Z tego też powodu podczas leczenia nie należy podawać tłustych pokarmów i alkoholu.