Spośród soli metali wykazujących działanie ściągające na uwagę zasługują sole bizmutu: zasadowy salicylan bizmutawy (Bismuthum oxybenzoicum), zasadowy węglan bizmutawy (Bismuthum subcarbonicum), stosowany doustnie 3 razy dziennie po 0,5?l g, zasadowy galusan bizmutawy (Bismuthum subgallicum, Dermatol) ? poza działaniem ściągającym, wysuszającym działa słabo odkażająco, osłaniająco, oraz tribromo-fenolan bizmutawy (Bismuthum tribromphenylicum) działający odkażająco, ściągające, przeciwzapalnie. Wymienione sole bizmutu, poza stosunkowo słabo zaznaczonym działaniem ściągającym, wpływają również osłaniająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego, wykazują przy tym właściwości przeciwzapalne, a niektóre z nich działają odkażająco. Związki te ze względu na swoje właściwości stosowane były w chorobie wrzodowej, w nieżytach przewodu pokarmowego, a szczególnie w biegunkach. Bismutannal jest preparatem złożonym, w skład którego wchodzą: białczan taniny, zasadowy azotan bizmutawy i suchy wyciąg z pokrzyku. Lek o skojarzonym działaniu składników stosowany jest w przewlekłym nieżycie żołądka i jelit, w przewlekłym zapaleniu jelita grubego, w biegunce przewlekłej. Doustnie podaje się zazwyczaj po l?2 tabl. 2?4 razy dziennie.