O ślubie
Ślubem nazywamy uroczystość, podczas której zawierane jest małżeństwo. Obie strony składają sobie nawzajem małżeńską przysięgę w obecności świadków, którymi najczęściej są bliskie im osoby. Od strony antropologicznej uznawane jest to za jeden z rytuałów przejścia.
Nie jest niczym zaskakującym, że obrzędy oraz zwyczaje, jakie ślubom towarzyszyły zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni epok. Obecnie niemal zawsze ślubowi towarzyszą wielkie przyjęcia dla znajomych i przyjaciół rodzin państwa młodych zwane weselami. Świadczy o tym ilości, w jakich występują obecnie restauracje i hotele na wesele.
Istnieją obecnie trzy typy ślubów. Ślub świecki zawierany jest tylko formalnie przed uprawnionym urzędnikiem. Natomiast ślub wyznaniowy, czyli kościelny, nie ma samodzielnej mocy prawnej i ma wymiar jedynie religijny, kulturowy.
Jednakże najczęstszą formą jest ślub mieszany. W tym przypadku ma on charakter religijny, jednakże wywiera także skutki w sferze prawnej.
Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co najważniejsze, o ślubie.