W wielu przypadkach przenikanie antybiotyków do krwi i tkanek jest wykładnikiem ich skuteczności leczniczej. Antybiotyki przenikają w różnym stopniu i z różną szybkością przez bariery biologiczne. Zależy to m.in. od fizykochemicznych właściwości leku i ód pH tkanek i krwi. Aktywna przeciwbakteryjnie jest tylko postać wolna antybiotyku, t.j. część antybiotyku, która w danej chwili nie jest związana z białkami. Również dalsze przenikanie z krwi do tkanek zależy od wolnej postaci antybiotyku. Przykładem antybiotyków silnie wiążących się z białkiem krwi jest oksacylina (w 92%) oraz kloksacylina (w 94%), natomiast ampicylina wiąże się słabo, tylko w 12?18%. Słabo z białkami krwi wiążą się amikacyna, tobramycyna i gentamycyna, wszystkie poniżej 10%. Antybiotyki wiążące się w małym stopniu z białkami przeważnie szybciej wydalane są przez nerki. Przenikanie antybiotyków przez barierę łożyskową jest stosunkowo łatwe i szybkie. Większość antybiotyków osiąga we krwi płodu 40?60% ich stężenia we krwi matki. Istnieją znaczne różnice w przenikaniu antybiotyków przez łożysko, np. antybiotyki makrolidowe przechodzą w 10?15%, a cefalosporyny i gentamycyna aż w 90%.