Piłkochwyty to nic innego jak siatka ochronna okalająca boiska ułatwiające odzyskiwanie piłek jak i zmniejszające możliwość wyrządzenia szkód związanych z użytkowaniem boiska.

Piłkochwyty są obowiązkowym wyposażeniem nowoczesnych boisk i aren sportowych.
Dobry zestaw powinien składać się ze słupków stalowych lub aluminiowych mocujących siatkę, które powinny być zakotwiczone w ziemi ( najlepiej osadzone w fundamencie betonowym ).
Słupki powinny mieć wysokość co najmniej 4 metry.
Powinny być montowane w odległości od 2 do 6 metrów od siebie. Skrajne słupki mogą być dodatkowo wyposażone w belkę przytrzymującą – zapewniającą dodatkową stabilność całej konstrukcji piłkochwytu.
Między słupami rozciągnięta powinna być bezwęzłowa siatka polipropylenowa.
Siatka mocowana za pomocą haczyków czy śrub rzymskich.
Siatki muszą być wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne ale też na na rozciąganie lub rozerwanie czy nawet próby podpalenia. Dzięki temu mogą one służyć przez wiele sezonów bez utraty swoich właściwości.