Szybowanie po niebie paralotnią jest ekscytujące i pozwala przeżyć wrażenia niedostępne na ziemi, przestrzeń, wolność i świadomość zależności od swoich poczynań wywołuje poczucie własnej wartości. Osoby które przeszły trzy etapy szkolenia, zdały egzamin przed lotniczą komisją, mogą skorzystać i innej formy doszkalającej a mianowicie Paralotnie kurs – seminaria przelotowe, których celem jest doskonalenie taktyki przelotowej. Piloci paralotni posiadający wiedzę i praktykę w lotach termicznych, utrzymujący się przez dłuższy czas w powietrzu, mogą skorzystać z takiego seminarium. Przeloty przygotowywane są na podstawie map, programów do analizy lotów oraz zdjęć. Każdy pilot paralotni posiada podstawowe umiejętności właściwego interpretowania prognozy pogody, podczas seminarium doskonali swoje umiejętności w precyzyjnej analizie meteorologicznej nastawionej na konkretny lot. Ponadto Paralotnie kurs zapewnia wskazówki przez radio z powietrza oraz dokładną ocenę każdego lotu. Miejsca do lotów wybierane są bardzo starannie po dogłębnej analizie możliwości bezpiecznego wykonywania lotów paralotnią.