Opieka medyczna dotyczy każdego człowieka. Czy to najmłodszych czy tych najstarszych. U lekarza trzeba się zawsze stawiać. Za pojęciem opieka medyczna kryje się podstawowy element opieki zdrowotnej w Polsce. Ta podstawowa opieka zdrowotna pod względem organizacyjnym dzieli się kilka jednostek. Pierwsza to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Jest to firma prywatna gdzie za leczenie pacjent musi płacić z własnej kieszeni. Kolejna to SPZOZ. Jest to skrót od samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Do tej grupy należą jednostki podległe Państwu lub samorządowi. Za leczenie w tych jednostkach się nie płaci. To znaczy nie płaci się umownie. Pracując płacimy składki na ubezpieczenia zdrowotne, które właśnie obejmuje podstawową opiekę medyczną w tych samodzielnych, państwowych jednostkach. Lekarz lub pielęgniarka mogą prowadzić indywidualną praktykę lekarską lub pielęgniarską. Również grupa lekarzy lub pielęgniarek może prowadzić taką grupową jednostkę. Jednak w tych dwóch przypadkach nasza składka ubezpieczeniowa jaką ponosimy nie obejmuje leczenia w tych prywatnych gabinetach. Dwie ostatnie grupy, które wchodzą w skład podstawowej opieki zdrowotnej to: praktyka pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i praktyka położnych środowiskowych. Z usług tych ostatnich można korzystać bezpłatnie, o ile mamy ważne podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.