Kurs trenera personalnego Gdańsk i Kurs trenera personalnego Wrocław

Zyskałem nowe uprawnienia

Funkcja trenera personalnego jest tak samo nobilitująca, co wiąże się z koniecznością stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Pamiętam to jak dziś, kiedy odbywałem swój pierwszy kurs na trenera personalnego we Wrocławiu. Zdobyłem wówczas stosowane uprawnienia i dyplom umożliwiający mnie do udzielania szkoleń z zakresu treningu personalnego, który jest moim całym życiem. Pierwszy kurs wiązał się z otrzymaniem pierwszego stopnia na trenera personalnego, który uprawniał mnie np. do udzielania treningów z zakresu zwiększania masy mięśniowej oraz do poprawiania ogólnych zdolności biologicznych ludzkiego organizmu. Wyszukawszy wówczas „kurs trenera personalnego Wrocław” bezproblemowo znalazłem palcówkę, wydającą tego typu certyfikaty. Nie inaczej było w przypadku robienia drugiego poziomu na trenera personalnego. Po sprawdzeniu frazy „Kurs trenera personalnego Gdańsk” udało mi się znaleźć miejsce w Gdańsku, gdzie będę mógł zdobyć swój drugi poziom kształcenia jako trener personalny. Obecnie czekam na przesłanie mi dyplomu.