Należy zwrócić uwagę na szybkość i „łatwość” rozprzestrzenianiu się infekcji: w odległości krótkiego pobytu w pokoju gdzie jest źródło zakażenia do podatne na odrę zakażonych ludzi w przyszłości chorym z chorobą. Ta „zmienność” jest wynikiem odry, z jednej strony, w powietrzu rozprzestrzeniania się choroby, a drugi -. Bardzo wysoka podatność nebolevshih (i nieszczepionych)
Jeśli infekcja są wprowadzane na terytorium, gdzie nigdy nie (lub długo) wtedy obejmuje prawie wszystkie choroby, niezależnie od wieku, płci i innych czynników. Sytuacje odra  takie pojawiają się od czasu do czasu na wyspach lub w odosobnionych osadach ludzi w górach, lasach itp.
W odrze najtrudniejsze występuje u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub niedożywionych, żyjących w pomieszczeniach słabo ogrzewanych.
W północnych regionach kraju obchodzone spadek sezonowość zima choroby. W południowych częściach kraju, oprócz podnoszenia jesieni, istnieją pewne warunki wzrostu wiosną. Jest to spowodowane wzrostem komunikacji między dziećmi z nadejściem cieplejszych dni.
Na wysokim poziomie zachorowalności obserwuje częstotliwość infekcji: Częstość występowania wzrasta następnie w odstępach 2-3 lat. W dobrze postawione częstotliwości przeszczepu pracy nie jest przestrzegana.