Biegi przełajowe dla młodzieży w wieku szkolnym organizowane są przez wiele szkół powszechnych. Krzewi się w ten sposób idee sportowe w młodych ludziach. Podczas brania udziału w biegach przełajowych można poznać wielu rówieśników, nawiązać kontakty nie tylko o podłożu sportowym. na przełaje zapisują się uczniowie w każdym wieku i do klasyfikacji pochodzą na podstawie posiadanego wieku. Zawodnicy biegów przełajowych podzieleni są więc na grupy. Ścisła czołówka danej kategorii zawsze na mecie zostaje odpowiednio nagrodzona. Młodzież licealna bierze udział w biegach przełajowych w klasyfikacji ogólnej, nie wprowadza się często żadnych kryteriów podziału, liczy się jedynie osiągnięcie określonego wyniku. Oczywiście, takie organizowanie imprez sportowych, gdzie biega się, bo się „musi”, a nie „chce”, sprawia, że część uczestników będzie podchodziło do zajęcia jak do spaceru, a tylko nielicznym zależeć będzie, by dobiec do mety z przyzwoitym wynikiem. Biegi przełajowe dla wielu uczniów w szkole bywały prawdziwą zmorą. Jest jednak wielu takich, którzy wspominają tą rozrywkę z rozrzewnieniem.